Προϊόντα

Η επιλογή των προϊόντων της NSS αποτελεί αντικείμενο έρευνας πολλαπλών μηνών

Η βασική δραστηριότητα της NSS είναι η διανομή λύσεων που βασίζονται στον τομέα της Ασφάλειας Πληροφοριών, Ενοποιημένων Επικοινωνιών, Δικτύωσης, Αντιγράφων Ασφαλείας και Αποκατάστασης από Καταστροφή, Ανάλυσης Δεδομένων. Επίσης ειδικές λύσεις που βασίζονται σε βελτιστοποίηση Δικτυακών Υποδομών, Διαδικτυακή Εφεδρεία διαδικτυακών παροχών, Εφεδρεία Διάθεσης Διαδικτυακών Εφαρμογών (Application Delivery), Συστημάτων Αποθήκευσης Δεδομένων, Κεντρική Διαχείριση Αρχείων Συμβάντων (Operational Intelligence / Log Management) για τη λήψη αποφάσεων κ.α.

Βασικοί πυλώνες για την αναζήτηση, αξιολόγηση και επιλογή ενός προϊόντος είναι οι εξής:

  • Αξιοπιστία
  • Αποτελεσματικότητα
  • Σταθερότητα του προϊόντος
  • Προσιτό κόστος
  • Εύκολη διαχείριση
  • Ευκολία στη χρήση

Η επιλογή των προϊόντων της NSS αποτελεί αντικείμενο έρευνας πολλαπλών μηνών μέχρι την ενσωμάτωση τους στη γραμμή των προϊόντων μας. Όλα τα προϊόντα πρέπει να καλύπτουν τις ανάγκες των μοντέρνων εταιριών και οργανισμών, με σκοπό να διατίθενται σε προσιτές τιμές και ευκολία στη χρήση.

Επίσης, τα περισσότερα από τα προϊόντα της NSS διασυνδέονται μεταξύ τους, προσφέροντας ένα καινοτόμο συνδυασμό τεχνολογιών, που δίνουν στην εταιρία σας συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού, χρησιμοποιώντας με βέλτιστο τρόπο τον υφιστάμενο εξοπλισμό σας, προστατεύοντας την επιχειρηματική συνέχεια (business continuity) σε όλα τα επίπεδα.